Brandwijk Coaching

Conflict coaching

Waar mensen met elkaar leven en/of samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Vaak komen partijen er samen uit. Wanneer dat niet lukt, kan er een conflict ontstaan. Deze verstoorde relatie kan de leef of werk sfeer in negatieve zin beïnvloeden en kan zelfs leiden tot een relatie breuk of bijvoorbeeld ziekmeldingen op het werk. 

Conflictcoaching helpt de onderlinge relatie te herstellen en maakt dat betrokkenen weer effectief met elkaar gaan communiceren en/of samenwerken.

Hoe werkt conflictcoaching?

De partijen die een conflict met elkaar hebben, gaan onder begeleiding van mij als conflictcoach op zoek naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. De coach is een onafhankelijke en onpartijdige persoon die deskundig is op het gebied van conflicten, emoties en communicatie. Bij conflictcoaching gaat het er niet om dat iemand gelijk krijgt of dat iemand wint: de coach zet zich in om de belangen van iedereen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De coach leert de partijen om te gaan met verschillen in karakter, persoonlijke eigenschappen en omgangsnormen.

Nadat het conflict is opgelost en er behoefte is, gaat het coachtraject preventief verder. Hierdoor is de kans kleiner dat er in de toekomst weer conflicten ontstaan die niet opgelost kunnen worden.

Alleen een goed resultaat met goede afspraken

Partijen die een conflict hebben, stemmen er samen mee in dat ze vrijwillig een traject starten. Dit betekent niet dat het traject vrijblijvend is. De partijen spreken af er alles aan te doen om tot een oplossing te komen en zich aan gemaakte afspraken te houden.

Een andere afspraak is dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk blijft. Hierdoor kan iedereen vrijuit praten. De coach begeleidt de partijen zo goed mogelijk in het vinden van oplossingen.

Hoelang duurt een traject?

Gemiddeld duurt een traject voor conflictcoaching rond de 10 klokuur. Hierdoor is het een snelle en relatief goedkope aanpak van een conflict, zeker in vergelijking met een langlopend juridisch traject.

Conflictcoaching: zeker niet alleen voor bedrijven

Een conflict kan natuurlijk op meerdere plaatsen ontstaan. Denk hierbij aan een conflict tussen een partners, vrienden of familieleden. Maar ook bij bijvoorbeeld een burenruzie kunnen de emoties hoog oplopen. Ook in deze situaties kan conflictcoaching helpen om samen tot oplossingen te komen.

Aan de slag met conflictcoaching?

Laat een conflict niet te lang doorlopen. Het zorgt niet alleen voor een negatieve sfeer, het kan ook leiden tot ziekmeldingen of zelfs burn-out klachten.

Brandwijk-Coaching heeft een ruime ervaring in conflictcoaching en heeft verschillende partijen ondersteund bij een traject om er samen uit te komen. Neem contact met mij om passende afspraken te maken.

Goed dat je coaching overweegt!

Kom (30 minuten kosteloos) kennismaken om te ontdekken wat er mogelijk is.

Ik nodig je graag uit om niet oordelend en vanuit jouw eigen kracht, ‘actief’ in beweging te komen ofwel … !

Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg* – Albert Einstein.