Brandwijk Coaching

Team Coaching

Is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces waarbij het team bewuster wordt van collectieve systemen en/of patronen in gedrag, denken en het effectiever samenwerken.

Het coachen van teams is een mooi en krachtig middel om afdelingen en/of groepen in staat te stellen hun werkzaamheden zo effectief mogelijk te realiseren.

Hierbij komt de rol van de *individuele teamleden ook zeker aan bod. Vanuit inzicht in de individuele kwaliteiten, wordt gekeken naar wat zij aan het geheel kunnen bijdragen.

Ik begeleid teams op nuchtere, energieke en transparante wijze om:

  • Individueel sterker te worden
  • Samenwerking te verbeteren en optimaliseren
  • Mensen hun krachtbronnen (meer) in te zetten
  • Team-verantwoordelijkheid en eigenaarschap te vergroten

Samen verbinden we de kracht van de mensen aan de ambities van de organisaties. Mensgericht natuurlijk en met de organisatie-doelen en visie scherp op het netvlies.

We gaan werken aan het verhelderen van doelen. Zowel bij de individuele teamleden als van het gehele team. Optimaliseren van taakverdeling onder teamleden op basis van competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt.

Mogelijk zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken. Of de bijdragen van individuele teamleden voldoet niet aan de verwachtingen en mist men een gezamenlijke visie.

Tijdens het teamcoachtraject maken we deze zaken bespreekbaar en begeleid ik het team bij het werken aan oplossingen.

Ontwikkeldoelen en leervragen kunnen zijn:

Resultaten van Teamcoaching zijn steeds te vertalen naar de effectiviteit van het team als geheel.

Specifiek kunnen de volgende resultaten genoemd worden:

Goed dat je coaching overweegt!

Kom (30 minuten kosteloos) kennismaken om te ontdekken wat er mogelijk is.

Ik nodig je graag uit om niet oordelend en vanuit jouw eigen kracht, ‘actief’ in beweging te komen ofwel … !

Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg* – Albert Einstein.