Brandwijk Coaching

Voice Dialogue

Ervaar een aantal sessie met de Voice Dialogue methode en je leven zal niet meer hetzelfde zijn.  Je ervaart hoogstwaarschijnlijk meer regie en zelfvertrouwen!

In ons dynamische leven hebben we regelmatig keuzes te maken en ervaren we handelingen en gewoontes die spanning kunnen opleveren. Onbewust kunnen overtuigingen en sterk ontwikkelde gedragseigenschappen daar onderdeel in zijn. Hoe mooi is het dan dat wanneer je met deze gedragseigenschappen veel bewuster om kan gaan je meer ontspanning en mildheid ervaart in je leven. Dat je gedragseigenschappen die minder bekent voor je zijn weer meer ruimte geeft en bewuster kan inzetten bij gebeurtenissen en uitdagingen in het leven.

Voice Dialogue is een verrassende, avontuurlijke niet oordelende methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten. Het leert je jezelf beter te ‘managen’ en je keuzevrijheid te vergroten. Je gaat daarbij niet op zoek naar wat er ‘fout’ is en verbeterd moet worden. Je gaat ervaren dat uiteindelijk elke gedragseigenschap een positieve intentie heeft.

Brandwijk Coaching - Voice Dialogue
individueel coachen door Brandwijk coaching

Zo ervaar je het wellicht niet altijd in het dagelijkse leven en vind je bepaalde gedragingen irritant of lastig. Voice Dialogue zal je laten ervaren dat je hier anders mee om kan gaan zonder dat je bepaalde eigenschappen(delen) moet verbannen.

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende, soms tegenstrijdige, stemmetjes, delen of subpersonen bestaat (gedragseigenschappen). Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens en gedachten.

Sommige van die subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Voorbeelden van deze zogenaamde ‘primaire’ subpersonen kunnen zijn; de Perfectionist, een Pleaser, de Ruster, de lolbroek, de Serieuze, de chiller, de Drammer, het gekwetste kind en een innerlijke Criticus. Je kunt wellicht bedenken dat er tientallen subpersonen zullen zijn.

Andere delen (subpersonen) zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen. De zogenaamde verstoten delen hebben we bijvoorbeeld langdurig op vakantie gestuurd of diep weggestopt.

Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten. En elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven.

Tijdens onze levensloop komen verschillende kanten tot ontwikkeling en wordt het tijdens de coachgesprekken duidelijk wat hun drive, functie en betekenis is. Een ding staat vast, elk deel heeft in de basis een positieve intentie al zal je dat niet altijd zo ervaren. Tijdens de Voice Dialogue sessie ervaar je deze positieve intenties en ga je steeds bewuster handelen vanuit jouw bewuste ego proces ofwel het positief managen van jouw subpersonen

De Voice Dialogue-methode is bedoeld om respectvol met jouw subpersonen te werken. De coach gaat letterlijk in gesprek met je verschillende kanten en nodigt je daarbij uit jezelf fysiek te verplaatsen. Bijvoorbeeld op een andere stoel of een prettige plek voor dat deel, in de ruimte waar we het gesprek voeren. Het zorgt voor onverwachte, ontroerende en soms ook amusante ontmoetingen met jezelf.

Brandwijk Coaching - Voice Dialoque

Hoe werkt Voice Dialogue?

Een vaak gebruikte metafoor om de Voice Dialogue methode uit te leggen is de Bus. Deze innerlijke bus (jijzelf) is ons vervoermiddel waar de stemmetjes, delen of subpersonen in zitten. In een ideale wereld zit jij zelf achter het stuur en heb je de regie over de passagiers in je bus. Dit is in werkelijkheid niet bij iedereen zo. Vaak zitten er delen achter het stuur die de overhand nemen, de touwtjes in handen hebben, terwijl we daar niet bewust voor kiezen.

Denk maar aan de pleaser die vanzelfsprekend overal ja op zegt. Of de perfectionist die steeds wil dat je alles perfect doet. Je kunt hier behoorlijk veel last van hebben omdat andere delen van jou niet of nauwelijks aan bod komen.

Met Voice Dialogue breng je snel en effectief in beeld welke subpersonen in jouw innerlijke bus zitten. Tijdens een coachsessie leer je deze delen kennen en ervaren: wat maakt dat ze doen wat ze doen en wat is de positieve intenties van deze delen. Met als doel: zelfregie.

Bewust zélf achter het stuur gaan zitten en jouw delen aansturen, in plaats van de delen die jóu aansturen.

Vanuit het midden en met helicopterview

Je leert door Voice Dialogue te ervaren niet alleen vanuit een helikopterview naar de verschillende delen te kijken, je kunt meer vanuit de neutrale positie (ook wel het ‘midden’ genoemd) delen inzetten die iets nodig hebben.

Denk bijvoorbeeld aan de pleaser die het moeilijk vindt om zelfzorg toe te passen. De zelfzorger wordt dan vanuit het midden uitgenodigd voor een gesprek. Deze ik zal dan geleidelijk aan in kracht toenemen, omdat deze met aandacht gehoord en gezien wordt. De pleaser is dan niet meer automatisch de eerste die voorin de innerlijke bus zit maar kan met de zelfzorger samen gaan werken ten behoeve van het welzijn van de coachee.
Bewust kunnen kiezen
Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

Als onzekerheid jouw buschauffeur is
Zit onzekerheid vaak voorin jouw innerlijke bus, dan kan je daar behoorlijk last van hebben. Dit deel in jou kent angst, heeft een gebrek aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en lef nemen niet snel ruimte in en ontwikkelen zich niet makkelijk als onzekerheid het stuur steeds overneemt.

Ik help je graag om hier verandering in te brengen.

individuele coaching - Brandwijk Coaching

Goed dat je voice dialogue overweegt!

Kom (30 minuten kosteloos) kennismaken om te ontdekken wat er mogelijk is.

Ik nodig je graag uit om niet oordelend en vanuit jouw eigen kracht, ‘actief’ in beweging te komen ofwel … !

Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg* – Albert Einstein.