Brandwijk Coaching

Het Coachtraject

Wanneer je geïnteresseerd bent in ondersteuning van mij als coach starten we met een kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten waarin we jouw coachvraag en de mogelijkheden bespreken.

Dit is vrijblijvend omdat een vertrouwde ‘klik’ zeer bepalend is voor wat het jou uiteindelijk oplevert.  

Ik werk volgens het principe van SvC School voor Coaching waarin de balans tussen ‘zijn’, ‘zingeving’ en resultaat centraal staat.

Wanneer we samen besluiten een coachtraject te starten doorlopen we de Functionele Analyse*. Tijdens dit intakegesprek brengen we in kaart hoe jouw persoonlijke situatie is en waar je leerdoelen, uitdagingen en/of knelpunten liggen. Aansluitend bespreken we de wederzijdse verwachting.

We starten met 5 contactmomenten van 1,5 uur. Daarna hebben we samen (eventueel met een leidinggevende) een (tussen)evaluatie en bepalen we hoe jouw ontwikkeling verloopt. Aansluitend bekijken we hoe verder te gaan. Of we sluiten het traject af of we plannen nieuwe contactmomenten.

Een contactmoment kan een gesprek zijn, een wandeling, een werkbezoek of waar behoefte aan is op dat moment.

Onderstaand een greep uit de coach-tools/ toepassingen die ingezet kunnen worden:

 • Cirkel van Acht
 • Winst en verlies berekening
 • Oplossingsgericht coachen
 • Kernkwadranten
 • De winnaars driehoek/ drama driehoek
 • Fasen van teamontwikkeling (M1 t/m M5)
 • Interactiepatronen
 • Voice Dialogue
 • Mentaliserend Coachen
 • Waarnemen op alle lagen
 • De vier posities
 • Cirkel van invloed
 • Grondankers keuzes maken

Opbrengsten:

Over het algemeen hebben de meesten hun doelen bereikt en heb jij voldoende vertrouwen en kracht om meer in balans te kunnen functioneren in jouw leven met relaties en/of werk.

Je staat weer in jouw kracht waardoor je met energie en zelfvertrouwen in het leven staat.

Onvrede of klachten over traject

Ervaar je tijdens het coachtraject onvrede of wil je een klacht indienen over hoe het coachtraject is verlopen of wellicht over de rol en keuzes van de coach.

Zijn de gemaakte afspraken niet nagekomen of ervaar jij een onrechtvaardige houding bij de coach.

Dan kun je een klacht indienen via de NOBCO*

*Brandwijk-Coaching werkt als erkende coach via de NOBCO volgens de Internationale Ethische code.

 

*Functionele analyse

1) Wat zijn de knelpunten (stressbronnen) te veel/te weinig

2) Effecten in onbalans tussen draaglast/draagkracht gevolg: emotioneel, irritaties, fysiek

3) Effecten op langere termijn? (Als men niet anders gaat handelen)

4) Sociale ondersteuning: familie, vrienden, partner = anders kijken naar situaties/mogelijkheden

5) Hoe zet iemand zich klem? Reflecteren/vasthouden aan patronen

Goed dat je coaching overweegt!

Kom (30 minuten kosteloos) kennismaken om te ontdekken wat er mogelijk is.

Ik nodig je graag uit om niet oordelend en vanuit jouw eigen kracht, ‘actief’ in beweging te komen ofwel … !

Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg* – Albert Einstein.